Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

  Gorzów Wlkp. 12.03.2015 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

 

            Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dąbrowskiego 13 w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi polegających na utrzymaniu i konserwacji zieleni oraz obsłudze  urządzenia nawadniającego w 2015 i 2016 roku okresie od 01.04 do 31.10. każdego roku.

 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) mechaniczne koszenie trawy (trawnik o powierzchni ok. 700 m2 ), z częstotliwością co najmniej  jeden raz w tygodniu w okresie obowiązywania umowy;

b) nawożenie trawnika (z częstotliwością i w ilościach zalecanych przez producenta stosowanego preparatu) oraz nasadzeń zielonych (drzew i krzewów), w szczególności w okresie wiosny i wczesnego lata;

c) napowietrzanie trawnika  poprzez nacięcia (wertykulatorem) lub nakłucia (aeratorem), tj. rozluźnianie podłoża i pobudzenie trawy do krzewienia w okresie wiosennym;

d) pielenie żywopłotów i rabat (częstotliwość prac – na bieżąco, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu);                 

e) przycinanie krzewów, w porze właściwej dla danego gatunku roślin;         

f) zabezpieczenie nasadzeń przed przemarzaniem (w okresie jesiennym);                

g) konserwacja systemu nawadniającego, w tym wymiana zużytych elementów (bieżące przeglądy);

h) opryski specjalistyczne przeciwko chorobom, szkodnikom, chwastom; wg potrzeb, w sposób mechaniczny, bądź używając chemicznych środków chwastobójczych i innych,

i) likwidacja chemiczna mchu na trawnikach,

j) cięcie pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów z częstotliwością wg potrzeb.

 

2.  Sprzęt, urządzenia, nawozy, środki ochrony roślin oraz inne akcesoria niezbędne

     do wykonania zamówienia zakupuje Wykonawca usługi;

3. Wymiana zużytych elementów systemu nawadniającego (bieżące przeglądy)

    następuje  na  koszt zlecającego, z wyjątkiem drobnych napraw);

4.  Informujemy o możliwości wizji lokalnej posesji Sądu;

5. Telefon kontaktowy 95 7330 781 – Dyrektor Sądu.

 

Proszę o dostarczenie oferty cenowej w terminie do 24 marca 2015r. wg załączonego wzoru/załącznik nr 1 do zaproszenia/. Ofertę można dostarczyć pocztą, osobiście, fak-em na nr 7330715, elektronicznie na :sekretariat@gorzow.wsa.gov.pl

 

 

                                                          Ratuszna Bożena 

                                                                Dyrektor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

             w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1 do zaproszenia

                                                                                                                                                                                                                   …………………………………..2015r.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny

                     w Gorzowie Wlkp.

                     Ul.Dąbrowskiego 13

                     66-400 Gorzów Wlkp.

 

Nazwa i adres wykonawcy:

…………………………..

………………………….

NIP: ……………………..

tel.:   ……………………..

fax.:  ……………………..

 

 

                                                                       OFERTA

na świadczenie usługi polegających na utrzymaniu i konserwacji zieleni oraz obsłudze

urządzenia nawadniającego w 2015 i 2016 r. w okresie od 01.04 do 31.10.  każdego roku

 

 

  1. Oferuję wykonanie zamówienia za okres:

     a) miesięczny za kwotę netto …….     , z uwzględnieniem podatku VAT …….  

         %, za kwotę brutto ………………….. .

     b) świadczenia usługi w 2015r. i 2016 r. w okresie  od 01.04. do

         31.10. kwota netto………………. z uwzględnieniem podatku VAT  

         ……. %, za kwotę brutto ………………….. .

 

  1. Akceptuję warunki płatności określone w warunkach umowy, tj. do 30 dni od doręczenia faktury wystawianej za okresy miesięczne.
  2. Dane dodatkowe:

–  imię i nazwisko ……………………………

–  telefon …………………………………….

    

 

 

 

                                                                                              ……………………………………

             /pieczęć i podpis wykonawcy/