Przejdź do treści strony
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim Biuletyn Informacji Publicznej

Repertoria, zbiory, księgi pomocnicze

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim w sekretariatach sądowych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

- repertoria;

- zbiory: wokand, wydanych orzeczeń itp.;

- skorowidze alfabetyczno-numerowe;

- księgi pomocnicze (wykazy, kontrolki).

Wymienione wyżej urządzenia ewidencyjne mają charakter techniczno – organizacyjny
i służą do rejestrowania spraw i czynności sądu.

Repertoria służą do  ewidencjowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporządzania zestawień i sprawozdań statystycznych o wynikach pracy sądów. Stanowią one również podstawę oznaczania, układu i przechowywania akt. Do każdego repertorium prowadzi się skorowidz alfabetyczno-numerowy. W każdym wydziale prowadzi się wykaz spraw, w których postępowanie zawieszono oraz kontrolkę wysyłanych akt. Kierownik sekretariatu prowadzi w porządku chronologicznym zbiór wokand oraz zbiór wykazów spraw wyznaczonych na posiedzenia niejawne. Na zarządzenie przewodniczącego wydziału mogą być prowadzone – poza wymienionymi – również inne księgi pomocnicze dla rejestrowania określonych spraw lub czynności.

        Dane zawarte w repertoriach, wykazach, kontrolkach i innych urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-08-2014
  przez: Jacek Tomczak
 • opublikowano:
  26-08-2014 14:21
  przez: Jacek Tomczak
 • zmodyfikowano:
  26-08-2014 14:34
  przez: Jacek Tomczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
  odwiedzin: 5484
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Dąbrowskiego 13
NIP: 599-29-00-085 REGON: 080000621
Numer konta: 43 1010 1704 0060 1522 3100 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (95) 73 30 700
fax: (95) 73 30 715
e-mail: sekretariat@gorzow.wsa.gov.pl