Przejdź do treści strony
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla pełnomocników świadczących pomoc prawną z urzędu

 

Zgodnie z § 2 zarządzenia nr 8/2014 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zasad wypłaty wynagrodzenia pełnomocnikom z urzędu ustanawianym na zasadzie prawa pomocy, po uprawomocnieniu postanowienia ustanawiającego pełnomocnika i wyznaczeniu imiennie przez właściwy organ korporacji konkretnego pełnomocnika, przewodniczący wydziału wzywa go do złożenia, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, oświadczenia, czy wykonywane przez niego usługi na zasadzie prawa pomocy wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt. 6 lit. a u.p.d.o.f. pod rygorem uznania tych usług – w przypadku braku odpowiedzi – za działalność wykonywaną osobiści i w tym celu wypełnienia formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

Formularz można pobrać ze strony internetowej Sądu z zakładce "Formularze i wzory", w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej oraz w Biurze Podawczym Sądu.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-08-2014
  przez: Jacek Tomczak
 • opublikowano:
  25-08-2014 14:14
  przez: Jacek Tomczak
 • zmodyfikowano:
  30-09-2014 12:39
  przez: Jacek Tomczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
  odwiedzin: 6229
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Dąbrowskiego 13
NIP: 599-29-00-085 REGON: 080000621
Numer konta: 43 1010 1704 0060 1522 3100 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (95) 73 30 700
fax: (95) 73 30 715
e-mail: sekretariat@gorzow.wsa.gov.pl