Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Struktura organizacyjna Sądu

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.

Sędzia WSA Sławomir Pauter
Godziny przyjęć - wtorek, godzina 1200-1400

Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.

Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic
Godziny przyjęć - środa, godzina 1200-1400

Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.

Sędzia WSA Michał Ruszyński
Godziny przyjęć - środa, godzina 1200-1400
e-mail:

Sekretariat Prezydialny
Małgorzata Trela
telefon: 95 73 30 710
fax: 95 73 30 715
e-mail: 

Dyrektor Sądu
Bożena Ratuszna
telefon: 95 73 30 781/710
e-mail: 

Wydziały Orzecznicze

Kompetencje wydziałów

Wydział I
Przewodniczący Wydziału:
Sędzia WSA Dariusz Skupień
Godziny przyjęć - wtorek, godzina 1200-1400
Kierownik sekretariatu - Marzena Cholewińska
Godziny urzędowania sekretariatu: 830-1400
telefon: 95 73 30 720

611 - Zobowiązania podatkowe
630 - Cła
655 - Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych
656 - Interpretacje podatkowe

Wydział II
Przewodniczący Wydziału:
Sędzia WSA Sławomir Pauter
Godziny przyjęć - wtorek, godzina 1200-1400
Kierownik sekretariatu - Elżbieta Górgurewicz
Godziny urzędowania sekretariatu: 830-1400
telefon: 95 73 30 741
fax: 95 73 30 748
 
601 - Budownictwo
602 - Ceny
603 - Drogi, koleje, lotnictwo, żegluga
604 - Działalność gospodarcza
605 - Ludność - meldunki, dowody osobiste, akty stanu cywilnego
606 - Geologia i górnictwo
607 - Gospodarka mieniem
608 - Energetyka
609 - Gospodarka wodna
610 - Komunalizacja mienia
612 - Geodezja i kartografia
613 - Środowisko
614 - Edukacja
615 - Zagospodarowanie przestrzenne
616 - Rolnictwo i leśnictwo
617 - Czynności i zajęcia
618 - Wywłaszczenia
619 - Praca
620 - Zdrowie
621 - Sprawy mieszkaniowe
622 - Ubezpieczenia majątkowe
623 - Jakość
624 - Obronność
625 - Telemedia
626 - Samorząd terytorialny
627 - Cudzoziemcy
628 - Kościoły
629 - Przejęcia mienia
631 - Broń i materiały wybuchowe
632 - Pomoc społeczna
633 - Zatrudnienie
634 - Kombatanci
635 - Kultura fizyczna
636 - Kultura i sztuka
637 - Sprawy kapitałowe i bankowość
645 - Inne
646 - Własność przemysłowa
647 - Ochrona danych osobowych
648 - Informacja publiczna
649 - Ochrona informacji niejawnych
650 - Świadczenia w drodze wyjątku
651 - Fundusze emerytalne
652 - Ubezpieczenia zdrowotne

653 - Finanse publiczne
654 - Lustracja

Sprawy z zakresu:
638 - Egzekucji administracyjnej świadczeń niepieniężnych
639 - Skarg na uchwały organów jednostek samorządowych
640 - Skarg organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych
641 - Roztrzygnięć nadzorczych
642 - Prawa miejscowego organów rządowych
643 - Sporów kompetencyjnych
644 - Wykonania orzeczeń sądu
657 - Inne interpretacje
658 - Bezczynności organów administracji publicznej
659 - Przewlekłości postępowania administracyjnego
należą do wydziału I lub II w zależności od przedmiotu sprawy. 

Wydział Informacji Sądowej
Przewodniczący Wydziału:
Sędzia WSA Michał Ruszyński

Kierownik sekretariatu
p.o. Magdalena Tyniec
telefon: 95 73 30 760
fax: 95 73 30 763
e-mail:

Informacja o sprawach w toku
telefon: 95 73 30 762

Informacja o właściwości sądu oraz wnioski dotyczące działalności sądu
telefon: 095 73 30 762

Wydział informacji sądowej wykonuje zadania wyłącznie w zakresie:

  • informowania osób zainteresowanych o właściwości sądu administracyjnego oraz stanie spraw załatwionych w tym sądzie
  • udostępniania informacji publicznej o działalności wojewódzkiego sądu administracyjnego
  • prowadzenie spraw petycji, skarg i wniosków
  • Wydział Informacji Sądowej nie udziela porad prawnych oraz informacji związanych z działalnością innych sądów oraz informacji o wysokości wpisów sądowych w sprawach sądowoadministarcyjnych
  • z uwagi na konieczność zapoznania się z aktami spraw przez sędziów orzekających, możliwość ich udostępnienia stronom oraz pełnomocnikom w ciągu 7 dni poprzedzających rozprawę należy uzgodnić z Sekretariatem Wydziału Informacji Sądowej. 

 

 

Oddział Administracyjno-Gospodarczy i Spraw Ogólnych

Kierownik Oddziału
Waldemar Styrcula
telefon: 95 73 30 782
e-mail:
 

Oddział Finansowo-Budżetowy
Kierownik Oddziału
Maria Krzysztofik
telefon: 95 73 30 790
fax: 095 73 30 799
e-mail:

Samodzielne stanowisko pracy do spraw kadrowych
mgr Jolanta Nowogorska
tel. 95 73 30 793
e-mail:

Kasa Sądu
od poniedziałku do piątku
godzina 800-1300
 

Biblioteka
Koordynator do spraw dostępności cyfrowej
Wojciech Gdakowicz
telefon: 095 733-07-62
e-mail: