Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przysługujących środkach prawnych

 
Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej
Od decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej
(art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 u.d.i.p.), stronie przysługuje odwołanie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 14 dni.

 
Określenie warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz określenie wysokości opłat z tym związanych.
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gorzowie Wielkopolskim, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy
o dostępie do informacji publicznej. W razie wniesienia sprzeciwu Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim,
w terminie 14 dni.