Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach, w których stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r., poz. 565 ze zm.), na przykład w sprawach skarg i wniosków uregulowanych w Dziale VIII tej ustawy lub w sprawach dotyczących udostępnienia informacji publicznej.

W postępowaniu przed sądem administracyjnym, które jest uregulowane w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (
Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.), nie można składać pism w formie dokumentu elektronicznego, a więc także za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

 1. Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim:
  • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej WSA Gorzów zlokalizowanej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP);
  • poprzez dostarczenie dokumentu na elektronicznym nośniku danych.
 2. Rodzaje spraw załatwianych przez WSA Gorzów w ramach Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
  • postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznych,
  • postępowanie w sprawie skarg i wniosków.
 3. Wymagania dotyczące dostarczania dokumentów elektronicznych:
  1. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
   • dokument powinien być podpisany ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP;
   • wielkość dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 megabajtów;
  2. poprzez dostarczenie na elektronicznym nośniku danych:
   • dokumenty mogą być dostarczane na następujących nośnikach danych:
    - płyta DVD;
    - płyta CD;
    - pamięć masowa USB;
   • dokumenty powinny być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
   • informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację;
 4. Akceptowalne formaty załączników to: PDF, DOC, DOCX, RTF, ODS, ODT, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIFF, BMP, JPG. Pliki z załącznikami mogą być skompresowane do formatu ZIP;
 5. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

ePUAPZ elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP. Założenie takiego konta jest bezpłatne. Wielkość wszystkich przesyłanych dokumentów wraz z załącznikami dołączonymi do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB (aktualne możliwości techniczne platformy ePUAP).

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, wybierz poniżej rodzaj sprawy:

» Postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej

» Postępowanie w sprawie skarg i wniosków
 

nowa podstrona, dodana 2012-06-11 

Podmiot udostępniający: WSA Gorzów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Tomczak
Data wytworzenia: 2012-06-11
Metryczka
 • wytworzono:
  11-06-2012
  przez: Jacek Tomczak
 • opublikowano:
  11-06-2012 14:04
  przez: Jacek Tomczak
 • zmodyfikowano:
  20-03-2018 09:47
  przez: Jacek Tomczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
  odwiedzin: 3399
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Dąbrowskiego 13
NIP: 599-29-00-085 REGON: 080000621
Numer konta: 43 1010 1704 0060 1522 3100 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (95) 73 30 700
fax: (95) 73 30 715
e-mail: sekretariat@gorzow.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×