Przejdź do treści strony
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim Biuletyn Informacji Publicznej

Kolejność rozpoznawania spraw

Kolejność rozpoznawania spraw

Zgodnie z § 31 Rozporządzenia Prezydenta RP z 18 września 2003 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1646) sprawy wniesione do Sądu rozpoznaje się według kolejności ich wpływu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy lub określonych spraw poza kolejnością, o której mowa powyżej.

 

nowa podstrona, dodana 2009-07-31

 

Podmiot udostępniający: WIS
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Bernacka
Data wytworzenia: 2009-07-31
Metryczka
  • opublikowano:
    31-07-2009 10:57
    przez: Jacek Tomczak
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Dąbrowskiego 13
NIP: 599-29-00-085 REGON: 080000621
Numer konta: 43 1010 1704 0060 1522 3100 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (95) 73 30 700
fax: (95) 73 30 715
e-mail: sekretariat@gorzow.wsa.gov.pl