Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie spraw

Przyjmowanie spraw

 

Stosownie do treści Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015, poz. 1177) przyjmowanie pism odbywa się w sposób opisany poniżej.                                                                    

Pisma adresowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. przyjmuje biuro podawcze. Pisma mogą być składane osobiście, za pośrednictwem poczty bądź polskiego urzędu konsularnego za granicą. Pracownik biura podawczego poszczególne pisma przekazuje kierownikowi odpowiedniego sekretariatu wydziału. Następnie kierownik sekretariatu przedstawia wpływające pisma przewodniczącemu wydziału, który wydaje zarządzenie co do sposobu ich załatwienia. Pisma adresowane do prezesa sądu doręcza się prezesowi sądu (upoważnionemu pracownikowi) bez otwierania kopert. Pisma adresowane imiennie doręcza się adresatom także bez otwierania kopert.

UWAGA! Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego są składane za pośrednictwem organu, którego decyzja podlega zaskarżeniu.