Przejdź do treści strony
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie spraw

Przyjmowanie spraw

 

Stosownie do treści Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015, poz. 1177) przyjmowanie pism odbywa się w sposób opisany poniżej.                                                                    

Pisma adresowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. przyjmuje biuro podawcze. Pisma mogą być składane osobiście, za pośrednictwem poczty bądź polskiego urzędu konsularnego za granicą. Pracownik biura podawczego poszczególne pisma przekazuje kierownikowi odpowiedniego sekretariatu wydziału. Następnie kierownik sekretariatu przedstawia wpływające pisma przewodniczącemu wydziału, który wydaje zarządzenie co do sposobu ich załatwienia. Pisma adresowane do prezesa sądu doręcza się prezesowi sądu (upoważnionemu pracownikowi) bez otwierania kopert. Pisma adresowane imiennie doręcza się adresatom także bez otwierania kopert.

UWAGA! Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego są składane za pośrednictwem organu, którego decyzja podlega zaskarżeniu.


Metryczka
 • wytworzono:
  31-07-2009
  przez: Jacek Tomczak
 • opublikowano:
  31-07-2009 10:57
  przez: Jacek Tomczak
 • zmodyfikowano:
  31-08-2020 14:48
  przez: Jacek Tomczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
  odwiedzin: 6632
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Dąbrowskiego 13
NIP: 599-29-00-085 REGON: 080000621
Numer konta: 43 1010 1704 0060 1522 3100 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (95) 73 30 700
fax: (95) 73 30 715
e-mail: sekretariat@gorzow.wsa.gov.pl