Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane teleadresowe sądów i urzędów

Inne dane teleadresowe sądów i urzędów:

Instytucje polskie:


Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 Warszawa
tel.: (022) 551 60 00
e-mail: informacje@nsa.gov.pl

www.nsa.gov.pl


Sąd Najwyższy
Plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa
tel: (022)  530 83 34

e-mail: sn@sn.pl

www.sn.pl


Krajowa Rada Sądownictwa
ul. Rakowiecka 30

02-528 Warszawa

tel.: (22) 379 28 40

faks: (22) 379 27 94

e-mail: biuro@krs.gov.pl
www.krs.pl


Trybunał Konstytucyjny
Al. Szucha 12 a
00-918 Warszawa
Sekretariat prezesa

tel. 22 621 65 03, fax 22 657 45 03

e-mail: prezydialny@trybunal.gov.pl
www.trybunal.gov.pl


Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel.: (022) 551-77-00
faks: (022) 827-64-53

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.brpo.gov.pl

ePuap: /RPO/SkrytkaESP


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. S. Batorego 5
02-591 Warszawa
tel.: +48 222 500 112
faks: 22 601 39 88

https://www.gov.pl/web/mswia

e-mail: 
ePUAP: /MSWIA/domyslna oraz /MSWIA/SkrytkaESP


Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel.: 22 531-03-00
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
www.uodo.gov.pl

ePUAP: /UODO/SkrytkaESP


Okręgowa Izba Radców Prawnych
ul. ks. Piotra Skargi 10
65-416 Zielona Góra
tel.: 068 452 96 66
faks: 068 452 96 67
e-mail: oirp_zielgora@radca.lex.pl
www.zielonagora.oirp.pl


Krajowa Izba Radców Prawnych
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa

tel.: 22 300 86 40

e-mail: kirp@kirp.pl

www.kirp.pl


Okręgowa Rada Adwokacka
Plac Pocztowy 16/5
65-305 Zielona Góra
tel.: 507 100 904
e-mail: biuro@adwokatura.zgora.pl
www.adwokatura.zgora.pl


Naczelna Rada Adwokacka
ul. Świętojerska 16
00-202 Warszawa
Informacja:
tel.: 22 505-25-01
faks: 22 505-25-08
e-mail: nra@nra.pl
www.nra.pl


Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ul. Wiejska 16

00-490 Warszawa

tel.: (48) 22 556 44 40

faks: (48 22) 556 44 50

e-mail: hfhr@hfhr.pl
www.hfhr.pl


 

Instytucje europejskie:


Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ETS)
Bld Konrad Adenauer,
L-2925 Luksemburg
Tel. centrala: (+352) 4303.1

faks: (+352) 4303.2600
www.curia.europa.eu.


Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
Centrum Jasna
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
tel.: (022) 595-24-70
fax: (022) 595-24-80
e-mail: epwarszawa@europarl.europa.eu
www.europarl.pl


Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
1, avenue du President Robert Schuman,
CS 30403 F-67001 Strasbourg Cedex, Francja
tel.: (00 33 3) 88 17 23 13
www.ombudsman.europa.eu


Europejski Trybunał Praw Człowieka
The Registrar
European Cort of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex, Francja
tel.: (00 33 3) 88 41 20 18
fax: (00 33 3) 88 41 27 30
www.echr.coe.int


Biuro Informacji Rady Europy w Polsce
al. Niepodległości 22
02-653 Warszawa
tel.: (022) 853-57-73
www.coe.org.pl

 

 

Podmiot udostępniający:

             WIS

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:

    Magdalena Tyniec      

Data wytworzenia:

         2023-04-25