Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - świadczenie usługi polegających na utrzymaniu i konserwacji zieleni oraz obsłudze urządzenia nawadniającego

                                                                                                                                             Gorzów Wlkp. 18.03.2014 r.

  

Prez. O/AG –11/2014

  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

 

            Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dąbrowskiego 13 w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi polegających na utrzymaniu i konserwacji zieleni oraz obsłudze  urządzenia nawadniającego w okresie od 01.04.2014r. do 31.10.2014r. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) mechaniczne koszenie trawy (trawnik o powierzchni ok. 700 m2 ), z częstotliwością co najmniej  jeden raz w tygodniu w okresie obowiązywania umowy;

b) nawożenie trawnika (z częstotliwością i w ilościach zalecanych przez producenta stosowanego preparatu) oraz nasadzeń zielonych (drzew i krzewów), w szczególności w okresie wiosny i wczesnego lata;

c) napowietrzanie trawnika  poprzez nacięcia (wertykulatorem) lub nakłucia (aeratorem), tj. rozluźnianie podłoża i pobudzenie trawy do krzewienia w okresie wiosennym;

d) pielenie żywopłotów i rabat (częstotliwość prac – na bieżąco, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu);                 

e) przycinanie krzewów, w porze właściwej dla danego gatunku roślin;            

f) zabezpieczenie nasadzeń przed przemarzaniem (w okresie jesiennym);                                  

g) konserwacja systemu nawadniającego, w tym wymiana zużytych elementów (bieżące przeglądy);

h) opryski specjalistyczne przeciwko chorobom, szkodnikom i chwastom; wg potrzeb, w sposób mechaniczny, bądź używając chemicznych środków chwastobójczych i innych.

i) cięcie pielęgnacyjne i formujące drzewa i krzewy z częstotliwością wg potrzeb.

2.  Sprzęt, urządzenia, nawozy, środki ochrony roślin oraz inne akcesoria niezbędne do       

     wykonania zamówienia zakupuje Wykonawca usługi;

3.  Wymiana zużytych elementów systemu nawadniającego (bieżące przeglądy) następuje  na

      koszt zlecającego, z wyjątkiem drobnych napraw);

4.  Informujemy o możliwości wizji lokalnej posesji Sądu;

 

Proszę o dostarczenie oferty cenowej w terminie do 25 marca 2014r. wg załączonego wzoru/załącznik nr 1 do zaproszenia/. Ofertę można dostarczyć pocztą, osobiście, fak-em na nr 7330715, elektronicznie na :sekretariat@gorzow.wsa.gov.pl

 

 

                                                          Ratuszna Bożena

                                                              Dyrektor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

                                                                                                           w Gorzowie Wlkp.

 DOTZałącznik nr 1.dot (25,00KB)

 

nowa podstrona, dodana 2014-03-18

 

Podmiot udostępniający: WSA Gorzów Wlkp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Ratuszna
Data wytworzenia: 2014-03-18