Przejdź do treści strony
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim Biuletyn Informacji Publicznej

budynek sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Dąbrowskiego 13

66-400 Gorzów Wielkopolski

PDFZarządzenie Prezesa WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie odwołania rozpraw.pdf

PDFZarządzenie Prezesa WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie odwołania rozpraw zmiany.pdf
 

tel. (0-95) 7330-700
fax (0-95) 7330-715

e-mail:

NIP:599-29-00-085
REGON 080000621

KONTO BANKOWE
NBP O/Zielona Góra
43 1010 1704 0060 1522 3100 0000

Godziny urzędowania Sądu:

Poniedziałek - Piątek
730 - 1530

 

Godziny urzędowania sekretariatów wydziałów orzeczniczych:

Poniedziałek - Piątek
830 - 1400
wydział I tel. 95 73 30 720

wydział II tel. 95 73 30 741
 

Wydział Informacji Sądowej:

Poniedziałek - Piątek 730 - 1500
tel. 95 73 30 762
fax 95 73 30 763
e-mail:

skrytka EPUAP: /wsagw/SkrytkaESP

Akta spraw są udostępniane do wglądu w godz. 800 - 1500

Z uwagi na konieczność zapoznania się z aktami spraw przez sędziów orzekających,
możliwość ich udostępnienia stronom oraz pełnomocnikom w ciągu 7 dni
poprzedzających rozprawę należy uzgodnić z sekretariatem wydziału.

Istnieje możliwość telefonicznego i mailowego ustalenia terminu
zapoznania się z aktami sprawy: wis@gorzow.wsa.gov.pl

Biuro Podawcze przyjmuje pisma:

 od godz. 8:00 do godz. 15:00

e-mail:

Jeśli pismo jest kolejnym w danej sprawie, należy podać sygnaturę tej sprawy
(tj. oznaczenie sprawy, np. I SA/Go 1/14).

Kasa Sądu
Poniedziałek - Piątek 800-1300

Metryczka
 • wytworzono:
  28-07-2009
  przez: Jacek Tomczak
 • opublikowano:
  28-07-2009 13:28
  przez: Jacek Tomczak
 • zmodyfikowano:
  25-03-2020 11:46
  przez: Jacek Tomczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
  odwiedzin: 195051
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Dąbrowskiego 13
NIP: 599-29-00-085 REGON: 080000621
Numer konta: 43 1010 1704 0060 1522 3100 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (95) 73 30 700
fax: (95) 73 30 715
e-mail: sekretariat@gorzow.wsa.gov.pl