Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty KLIMA

                                                                           Gorzów Wlkp.14.01.2020 r.

 

 

                       ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie w latach 2020-2022 usługi  serwisu niżej wymienionych instalacji i systemów klimatyzacyjnych zainstalowanych  na posesji i budynku Sądu:

 

  1. instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej z dwiema centralami typu IV Produkt AB Fleksomix 360 wraz z system automatycznego sterowania i wizualizacji BMS,
  2. wymiana filtrów nawiewu i wywiewu w dwóch centralach wentylacyjnych,
  3. agregat wody lodowej  Technibel CMEGV-CHILLER.

 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, częstotliwość usług a także warunki wykonania usługi zostały  określone w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia. Projekt umowy stanowi integralną część zaproszenia.

       Wykonawca winien  posiadać niezbędne uprawnienia do wykonania przeglądu  technicznego, konserwacji , naprawy wymienionych  w projekcie umowy systemów i instalacji oraz urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych wchodzących w ich skład.     

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął kryterium ceny o wadze 100 %.                                                                                                                            

W przypadku pytań do zakresu przedmiotu umowy serwisu osobą do kontaktu jest Waldemar Styrcula - Kierownik Oddziału Administracyjno-Gospodarczego i Spraw Ogólnych.

 

Ofertę wraz z dokumentami proszę złożyć do dnia 31 stycznia 2020 roku w formie pisemnej, osobiście w Biurze Podawczym, pocztą, za   pośrednictwem faksu (095-7330715) lub poczty elektronicznej ().  

Ofertę proszę złożyć na załączonym druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy.

 

 

 

                                                                           Bożena Ratuszna

 

                                                                             Dyrektor Sądu