Przejdź do treści strony
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o przetwarzaniu danych do umowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( dalej : RODO ) informujemy, że :

 

 1. Administratorem Pana danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 095 7330 700.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się osobiście w siedzibie Sądu lub pod adresem poczty elektronicznej .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celach związanych z realizacją niniejszej umowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana danych jest:
 • niezbędność do wykonania umowy ( art. 6 ust.1 lit. b RODO ),
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO ),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO ).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
 2. Pozyskane od Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności podmiotom  zewnętrznym zajmujących się obsługą informatyczną, instytucjom uprawnionym do kontroli administratora oraz organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 1. Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez obowiązkowy okres      przechowywania dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami.
 2. Ponadto informujemy, że ma Pan prawo do :
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania  przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 1. Przysługuje Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych       Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu      decyzji lub profilowaniu.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-08-2019
  przez: Jacek Tomczak
 • opublikowano:
  13-08-2019 13:25
  przez: Jacek Tomczak
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
  odwiedzin: 1283
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Dąbrowskiego 13
NIP: 599-29-00-085 REGON: 080000621
Numer konta: 43 1010 1704 0060 1522 3100 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (95) 73 30 700
fax: (95) 73 30 715
e-mail: sekretariat@gorzow.wsa.gov.pl