Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Lista kandydatów dopuszczona do II etapu konkursu na stanowisko Asystenta Sędziego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim

ul. J. Dąbrowskiego 13

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

LISTA KANDYDATÓW

DOPUSZCZONYCH DO II etapu KONKURSU

NA STANOWISKO

ASYSTENTA SĘDZIEGO

 

L.p.

Nazwisko

Imię

1.

Brodzińska

Agata

2.

Dudycz

Aneta

3.

Frączek

Krzysztof

4.

Kłosowska

Ewa

5.

Kostecka

Anna

6.

Krzymińska

Klaudia

7.

Lisowska

Anna

8.

Łukasiewicz

Agnieszka

9.

Pakuła

Anna

10.

Przyjazna

Wioletta

11.

Stawiska

Aleksandra

12.

Szcześniewska

Natalia

 

Konkurs odbędzie się w dniu 20 października 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. J. Dąbrowskiego 13, w sali A na parterze o godz. 10ºº.

Wejście uczestników konkursu do sali egzaminacyjnej za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Konkurs trwa 90 minut i zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1228) oraz Zarządzeniem Nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Praca konkursowa składa się z dwóch części:

  1. testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego.

Za każde prawidłowe rozwiązanie zadnia testowego komisja przyznaje 1 punkt.

  1. pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, wybrany przez kandydata.

Pracę pisemną kandydata komisja ocenia w skali od 0 do 9 punktów.

Informacja o wyniku II etapu konkursu zostanie umieszczona do dnia 27 października  2017 r. w gablocie ogłoszeń, w wejściu do  budynku Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Do trzeciego etapu konkursu dopuszczani są kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej.

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 września 2017 r.  

 

                                                                                                             Prezes

                                                                                   Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

                                                                                               w Gorzowie Wielkopolskim

                                                                                                 Sędzia NSA  Jan Grzęda